3D SANAL TUR

IMOGA, dünyada sınırlı sayıdaki, müze koleksiyonunun tamamı baskı resim eserlerden oluşan müzelerdendir. Dünyadaki birçok büyük ve önemli müzelerin koleksiyonları içinde, baskı resim koleksiyonları da özel bir bölüm olarak bulunmaktadır ve bir kısmında sürekli sergilenen koleksiyonlarında bu baskı resim eserlere özel bölümler ayrılmaktadır.

Ancak, müze koleksiyonu bütünüyle baskı resim eserlerden oluşan müze sayısı yok denecek kadar azdır. Dünyada sadece baskı resim koleksiyonu ile tanımlanmış olan bu çok az sayıdaki müzelerden biri olan IMOGA, bu anlamda dünyada alana hususi ilgili akademisyen, koleksiyoner, izleyiciler açısından çok ilgi çekmektedir ve baskı resim sanatçılarının, baskı resim koleksiyonerlerinin özellikle arayıp buldukları ve dünyanın pek çok yerinden müstesna olarak gelip ziyaret ettikleri bir müze olma vasfına sahiptir.

İzleyicilerin, IMOGA’nın koleksiyonunda hemen hemen bütün geleneksel (Düz Baskı, Yüksek Baskı, Çukur Baskı, Şablon Baskı) ve güncel baskı tekniklerine (Fine Art Print) ait eserleri görmeleri mümkündür. Ayrıca IMOGA’nın koleksiyonunda, bilinen bu baskı tekniklerinin dışında, Süleyman Saim Tekcan’ın tüm dünyada kendi ismiyle anılan özel tekniğine ait baskı eserler de yer almaktadır. Tekcan’ın, Şablon Baskı ve geliştirdiği Yaş Baskı tekniği’nin bir arada kullanıldığı, yağ bazlı boyalar kullanılarak gerçekleştirilen bu özel baskı tekniği “Tekcan Baskı Tekniği” olarak anılmaktadır. Bunlara ek olarak, yine Süleyman Saim Tekcan’ın geliştirdiği bir teknik olan, rölyef baskı ve oymalı baskı ilkelerini içeren çok renkli bir baskı tekniğinden daha bahsedebiliriz. Stanley William Hayter’in öncülüğünü yaptığı viskozite baskı tekniğine benzeyen ve ondan gelişen bu teknikte; kurşun levhaların yumuşak zemininde çalışılarak birden fazla rengin aynı kalıp üzerinde tek basımda sonuç alınmasına imkan sağlanmaktadır. Bu özel gravür tekniği ile halen günümüzde atölye imkanları içinde üretim devam etmektedir ve bu tekniğe ait eserler IMOGA’nın koleksiyonunda yer almaktadır.

Tüm bu özellikleri ile IMOGA’nın koleksiyonu gelenekselin içinde inovasyonel baskı teknikleri ile üretilen eserlerin de bulunduğu çok özel bir koleksiyondur.

IMOGA’nın koleksiyonunun yaklaşık %75 gibi çok büyük orandaki bölümü, üretimi IMOGA’nın atölyesinde ve bugün IMOGA’nın temellerini oluşturan, daha önceki 3 atölyede (Kuyubaşı Aralık Sokak’taki ilk atölye, Söğütlüçeşme’deki ikinci atölye ve Artess Çamlıca Sanat Evi’ndeki atölye) gerçekleştirilmiş olan eserlerden oluşur.

%20-25 kadarı ise müze koleksiyonuna yapılan sanatçı ve koleksiyoner bağışlarıyla koleksiyona katılan eserlerdir. Bağışlarla koleksiyona katılan eserlerin Türk ve yabancı sanatçı oranı eşit derecededir. İstanbul Uluslararası Baskı Bienali sonucunda çok önemli sayıda eser IMOGA’nın koleksiyonuna katılmıştır.

Ayrıca, IMOGA dünyaca bilinen bir baskı resim müzesi olduğu için, tüm dünyadan baskı resimle ilgilenen sanatçılar tarafından da müzenin kriterleri çerçevesinde incelenerek kabul şartlarına uygun biçimde bağış yapılmaktadır.

Kabul aşamasında, bağışlanacak eserin teknik yetkinliği, bağışı gerçekleştiren sanatçının donanımı, baskı resim geçmişi ve kariyer birikimi müze yetkililerince dikkate alınmakta, eserler yönetim kurulunun değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

IMOGA’nın koleksiyonunda genel bir sayımla yaklaşık 10 bin farklı eser (edisyon sayısı değildir) yer almaktadır.

Müze’nin daimi sergilenme kriterlerine uygun bulunan ve içinde bağış eserlerin de bulunduğu temel koleksiyonu satışa açık değildir.

Müze koleksiyonunda bulunan ve yapımı müzenin atölye imkanlarında, IMOGA Özgün Baskı Atölyeleri’nin kalite standartlarında üretilmiş olan, yine müzenin akredite ettiği eserlerin bir bölümünün kısmi edisyonları satışa açık olmakla birlikte, üretimi geçmiş tarihli eserlerin büyük bir kısmının da satışı tükenmiştir.

Satıştaki eserleri, Imoga Store linkinden takip etmek mümkündür.

Web sitemizin koleksiyon bölümünde görselleri yer alan eserler "müze koleksiyonunun" tümü olmayıp, sadece müzenin "sürekli sergileme koleksiyonu" içine dahil olan eserlerdir.