SANATÇILAR / SAVAŞ ÇEVİK

SAVAŞ ÇEVİK

1953 yılında Akseki (Antalya)’da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü’nden yüksek lisans diplomasını aldığı yıl (1976), hocası Prof. Emin Barın’ın asistanı olarak aynı bölümde öğretim görevine başladı. Lâtin Yazısı konulu doktora çalışmasını 1983’te tamamladı. 1987’de Yard. Doçent olarak “Yazı Tasarımı” dalında ihtisaslaştı.

Hat Sanatı’yla ilgili çalışmalarına 1973 yılında; son yüzyılın ünlü hattatları olan Kemal Batanay’dan rik’a ve tâlîk, Hâmit Aytaç’tan sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek başladı. Her iki hattatın vefatlarına kadar, onlardan hat öğrenimini sürdürdü. Sonraları, hattat Prof. Ali Alparslan’dan dîvânî ve celî dîvânî yazılarını meşk etti. Bu arada hocası Prof. Emin Barın ve hat uzmanı Prof. Uğur Derman’la sıkça görüşerek Hat Sanatı hakkında bilgi ve görgüsünü artırdı. 1986’da İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’nin düzenlediği Uluslararası Hâmit Aytaç Hat Yarışması’nda birincilik ve iki mansiyon aldı. Ayrıca, hat ve grafik konularında yurt içi ve yurt dışında otuz kadar değişik ödülü, Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki çeşitli koleksiyonlarda, levha, hilye, tuğra, câmi yazısı, ferman vb. formlarda çeşitli eserleri bulunmaktadır. Sanat çalışmalarının yanı sıra üniversite öğretim üyeliği görevini de sürdüren Çevik’in, Latin Yazısı ve kaligrafi alanlarında da eserleri vardır. Bu konudaki ticarî çalışmalarıyla birlikte, yerli ve yabancı birçok devlet başkanına ve idarecilere verilen berat, hediye, diploma, belge gibi kaligrafik çalışmaları da önemli yer tutmaktadır.

Klasik hat çalışmalarıyla birlikte kendine özgü modern uygulamalar da geliştiren Savaş Çevik, ayrıca, teorik bilgilendirmeler, yayınlar, hat kursları, jüri üyelikleri, yazı ve imza bilirkişiliği gibi konularda görev aldı. 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden kendi isteğiyle emekli olan Savaş Çevik, Haliç Üniversitesi bünyesinde kuruluş çalışmalarını gerçekleştirdiği Grafik Bölümü’nde 2004 yılından beri öğretim görevini ve İstanbul’daki atölyesinde hat ve kaligrafi çalışmalarını sürdürmektedir. Çevik, 2004 yılında IMOGA’da baskı resim çalışmaları yaptı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde Kaligrafi kursları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kurslarda (İSMEK) 2010 yılı itibariyle “Temel Sanat Eğitimi” kurslarını da 10 yıl süreyle yönetti ve Hat Branşı Zümre Başkanlığı görevinde bulundu. 2015 yılından itibaren Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde ‘Kaligrafi’ ve 2016 yılından itibaren de Sakarya Belediyesi Kültür Merkezi’nde ‘Temel Sanat Eğitimi’ 2017 yılından itibaren 3 yıl boyunca da İKSV (İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi) yine ‘Temel Sanat Eğitimi’ dersleri verdi. Hat sanatı alanında klasik geleneğe bağlı eserlerin yanı sıra, özgün ve serbest çalışmaları ile de tanınan Çevik; tuğra çalışmalarıyla, makılî yazı ile ve az yazılan yazılardan Muhakkak-Reyhânî yazılar üzerinde çalışmalarıyla da tanınmaktadır.

Hat sanatı tarihinde ilk defa Muhakkak-Reyhânî Hilye yazan hattat olarak bilinmektedir. Daha önce hiç kullanılmamış kendine özgü “Çapraz Müsennâ”, “Dörtlü Müsennâ” “Müselsel Makılî” ve “Dairesel Mâkılî” kompozisyon biçimlerini hat sanatına kazandırdı. Müselsel yazı adıyla kreatif bir Arap yazısı fontunu da geliştirerek kullanmaktadır. Klasik uygulamaların yanı sıra özgün ve serbest tasarımlarla, renk ve grafik değerleri kullanarak kendisine özgü hat-grafik niteliği taşıyan ilginç eserler vermektedir. Çevik, çeşitli ülkelerde 23 kişisel hat sergisi gerçekleştirmiştir, ayrıca 115 karma sergiye katılmıştır.

 

Sanat hayatındaki çalışmaları özetle;

 

*Grafik, Amblem, Logo ve Hat konularında 18 adet ödül

*Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya gibi ülkelerde 23 adet kişisel sergi

*Gerek Türkiye’de gerekse başka ülkelerde 109 karma sergi

*Genel sanat, reklamcılık, grafik, geleneksel sanatlar, sanat eğitimi, kaligrafi ve hat konularında 28 adet makale

*Hat ve çeşitli sanat konularında 9 adet gazete yazısı

*Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda 19 adet bildiri,

*Yurt içi ve dışında 71 adet konferans, seminer ve panel,

*Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kişi, kuruluş, müze, cami ve koleksiyoncularda önemli 35 adet hat eseri,

*Çeşitli gazete ve dergilerde 17 adet röportaj,

*Yurt içi ve dışında 19 adet radyo programı,

*15 adet televizyon programı,

*45 adet sanat ve yarışma jüriliği, sanatta yeterlik ve yüksek lisans (master) tez yönetimi ve jüriliği,

*14 değişik kuruluşta hat sanatı kurs yönetimi,

*6 değişik ülkede araştırma gezisi,

*15 yerli ve yabancı dergi ve kitapta yer aldı.

 

[email protected]

Instagram: msavascevik

Twitter: Savaş Çevik

Facebook: Savaş Çevik