BASKI RESİM TEKNİKLERİ

BASKI RESMİN ÇOĞALTIMI

Bir baskıya ait basım aynı imgeden alınmış olan tüm basılı provalardan oluşur; bunlar deneme baskıları, sanatçı baskısı (eprueve d’artiste)/(artist proof), atölye baskıları, ve numune provadır. Bu şekilde betimlenen özgün bir basımda yedek basımlara yer verilmez. Baskı genellikle pay ve paydadan oluşan bir sayı, başlık, sanatçının imzası ve tarihle tanımlanır. Pay 1’den x’e doğru artan bir sayı ve x de paydadır (1/x, 2/x, 3/x). Payda baskı öncesi sanatçının onayıyla belirlenmiş ve basılmış toplam baskı sayısını belirtir. Tirajlı baskılarda kesirli rakamlarla, tüm diğer kategorilerde ise Roma rakamıyla yazılır. Bu kimlik bilgisi genellikle imgenin altına yazılır ve başlık, sanatçının imzası ve eserin sonuçlandırılma tarihi onun altına yazılır. Bu bilgi kurşun kalemle yazılır. Bazı sanatçılar ayrıca mühürlerini de basarlar. Her tür prova için gerekli olan tanımlama baskının altında belirtilmiş olmalıdır.