BASKI RESİM TEKNİKLERİ

YÜKSEK BASKI (İNG. RELIEF, ALM. HOCHDRUCK)

Linolyum ve ağaç üstüne, yüksek yerlere boya sürülerek yapılan baskı. Baskı tekniği olarak en eski olanıdır. Baskı yüzeyinin üstüne yapılan çalışma yüksek baskı alanları düşünülerek, baskı dışı kalan yerlerin oyularak alçaltılması ilkesine dayanır. Daha sonra bu yüksek yüzeye boya verilerek baskı yapılır.

a) Ağaç Baskı (İng. woodcut, wood engraving, Fr. gravure sur bois, Alm. Holzschnitt): Baskıda kullanılacak sert ya da yumuşak dokulu bir ağaç enine ya da boyuna kesilip baskı yüzeyi olarak hazırlanır ve özel oyma aletleriyle oyularak baskı kalıbı yapılır. Sert dokulu şimşir, ceviz, gürgen gibi ağaçlara desenini çizen sanatçı daha sonra iskarpela ve bürenlerle baskı alanları dışını oyar. Oymayı kolaylaştıracağından sert dokulu ağacın enine kesimi yeğlenir. Yumuşak dokulu ağaçlarsa dikine kesilerek daha büyük yüzeyler elde edilmekte, ağacın dokusundan da yararlanılabilmektedir. Sanatçı ağaç dokularıyla yapıtını bütünleştirmekte ve ürüne doku kazandırabilmektedir. Bu teknikte de her renk için ayrı kalıp hazırlanır. Boya merdaneyle yüzeye verilir ve sonra görüntü ya kaşıkla ya da özel presle kağıda geçirilir.

Uygulama Videosu İçin Tıklayınız

b) Linol Baskı (İng. linocut, Fr. linoléum, Alm. Linoleumdruck): Sanatçıların yeğledikleri, yapıtlarını çoğaltmak için kullandıkları ve ayrıca birçok okulda da öğretimi yapılan bu teknikte LİNOLYUM, linol oyma bıçaklarıyla oyulup kalıp hazırlanır. Bu baskıda da, ağaç baskı’da olduğu gibi her renk için ayrı kalıp hazırlanması gerekmektedir.